Solitude

SOLITUDE / My Final Work/Thesis from the Kankaanpää Art School //

Solitude means loneliness in its positive form. These four paintings are related to my thesis when I graduated from the Kankaanpää Fine Arts University of Applied Sciences. Below I quote the introduction my thesis:
“In my thesis, I deal with loneliness and solitude of artists – their work, as well as its effects on creativity and related processes. The goal was to raise questions about good and bad influence of solitude on art. With good effects, I mean primarily the importance of loneliness in terms of creativity. What is the relationship between loneliness and creativity? In what ways can it bring us creative talents? And whether loneliness is indispensable in the work of the artist.

” My paintings are pictured to show my story as I see it. The hand-drawn asymmetry describes the artist’s handcraft, intuitive drawing, and internal imagination. 

The works are supposed to project the image of intangible companionship, its importance, and presence. I use an abundance of textures to describe time and space, as they are part of the story of devoted work and mediate the artist’s presence.”

My Thesis You can check out here: (Only in Finnish)
Yksinäisyyden voima
Finnish:
SOLITUDE / Lopputyöni kankaanpään taidekoulusta / My final works from the Kankaanpää Art school // // GALLLERIA SASKIA, TAMPERE 20.4. – 9.5.2018 //

Solitude tarkoittaa suomeksi yksinäisyyttä, sen positiivisessa muodossa. Nämä neljä työtä ovat opinnäytetyöhöni liittyvät teokset ja lopputyöni valmistuessani Kankaanpään kuvataiteen ammattikorkeakoulusta. Alla lainaus opinnäytetyöni johdannosta: ”Opinnäytetyössäni käsittelen taiteilijoiden yksinäisyyttä. Niin heidän työssään kuin sen vaikutuksia luovaan työhön ja luomisprosesseihin. Olen halunnut rajata yksinäisyyden tutkimustani ja pyrkimykseni onkin nostaa vain sen hyviä ja tärkeitä vaikutuksia taiteilijoiden työssä. Hyvillä vaikutuksilla tarkoitan ensisijaisesti yksinäisyyden tärkeyttä luovuuden kannalta. Mikä on yksinäisyyden ja luovuuden suhde? Millä eri tavoin se voi nostaa meissä luovia kykyjä? Ja onko yksinäisyys, joskus jopa erakoituminen välttämätöntä taiteilijan työssä.” Maalaukseni pyrkivät kuvallisesti esittämään aihettani niin kuin minä sen näen. Käsin piirretty epäsymmetrisyys kuvaa taiteilijan kädenjälkeä, intuitiivista piirtämistä ja sisäistä kuvastoa. Kuten sinisen ja vihreän sävyt, kylmä magenda. Nämä ovat myös juuri asioita jolla kuvaan aineetonta yksiäisyyden olemista, sen tärkeyttä ja läsnä olemista. Käyttämäni runsaat tekstuurit kuvaavat minulle aikaa ja kerrostumia ja ne ovat osa hartaan yksintyöskentelyn tarinaa ja välittävän katsojilleen taiteilijan läsnäoloa. //

Teokset ovat nähtävillä Tampereella Galleria Saskiassa 9.5.2018 asti.

Opinnäytetyöhön pääset klikkaamalla linkkiä alla:
Yksinäisyyden voima